• Cwmni Cyfieithu Meta:

  Cwmni Cyfieithu Meta:

  Mae Meta yn un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaenllaw Cymru, yn arbenigo mewn cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg
 • Gallwn ni ddarparu'r gwaith ichi yn eich dewis fformat:

  Gallwn ni ddarparu'r gwaith ichi yn eich dewis fformat:

  Oherwydd sgiliau a gwybodaeth arbenigol tîm Meta, gallwn gyflawni amrywiaeth eang o ofynion cyfieithu ar gyfer cwsmeriaid mewn llawer o feysydd.

  Darllen mwy

Gwasanaethau

Oherwydd sgiliau a gwybodaeth arbenigol tîm Meta, gallwn ni gyflawni amrywiaeth eang o ofynion cyfieithu ar gyfer cwsmeriaid mewn llawer o feysydd.

Ymhlith y meysydd cyfieithu rydyn ni'n arbenigo ynddyn nhw mae:

 • Busnes
 • Addysg - Cynradd ac Uwchradd
 • Iechyd
 • Llywodraeth Leol a Chanolog
 • Daearyddiaeth
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Gyrfaoedd
 • Marchnata
 • Gwefannau

O'r adeg y byddwn yn derbyn y copi gwreiddiol i'r adeg y byddwn yn cyflenwi'r copi terfynol gan gynnwys, lle bo angen, trafod â dylunwyr ac argraffwyr, gallwn ni ddiwallu eich gofynion.

Technegol

Rydyn ni'n cefnogi pob fformat a phrif gymhwysiad cyfrifiadurol, gan gynnwys:
 • Microsoft Word
 • Excel
 • Publisher
 • Powerpoint
 • HTML
 • CD
 • Copi caled
 • E-bost/atodiad e-bost
 • Gallwn ni ddarllen ffeiliau pdf a marcio newidiadau arnyn nhw.

Gallwn ni ddarparu'r gwaith yn y fformat sydd orau gennych chi; byddwn ni'n trafod hyn â chi ymlaen llaw. Rydyn ni'n defnyddio cof cyfieithu Trados i'n galluogi i sicrhau cysonder, ac mae croeso ichi anfon ffeiliau cof cyfieithu blaenorol at y diben hwn.

Busnes

Dyfynbrisiau am waith mewn print:
Mae ein cyfraddau'n gystadleuol a byddwn ni'n eu seilio ar nifer y geiriau yn y ddogfen wreiddiol, ac ar natur neu fformat y testun.  Bydden ni'n falch o roi dyfynbris ichi heb unrhyw ymrwymiad ar eich rhan chi; gallwch chi ein ffonio ni i drafod eich gofynion, neu anfonwch eich testun atom ni a gallwn ni ddarparu dyfynbris ichi ynghyd â syniad realistig o'r amser a gymer i gwblhau'r gwaith.
 
Gwaith brys:
Os oes angen ichi gael gwaith wedi'i gyfieithu ar frys, ar fyr rybudd neu o fewn amserlen dynn o ystyried cyfanswm nifer y geiriau a'r fformat, gallwn ni drefnu hyn fel rheol, cyn belled â'ch bod chi'n cysylltu â ni i drafod eich union ofynion. Byddwn ni'n codi ffi ychwanegol ar waith o'r fath, sef 20% fel rheol.

Sylwadau Cwsmeriaid

 • Cheryl Lee, Communications Manager, Health and Care Research Wales

  "The service delivered has always been of an excellent standard. It is consistently high-quality and we have never received any queries or complaints regarding the accuracy of the translation. Meta Translations are always extremely prompt in replying to our queries, delivering translations and proofing documents. They have never missed an agreed deadline."
 • Menna Davies, Uned Gyfieithu/Translation Unit Cyngor Sir Powys County Council

  “Mae Meta’n ymateb yn brydlon i geisiadau a bob amser yn dychwelyd y gwaith ar y dyddiad a gytunwyd. Gallwn hefyd gadarnhau bod ansawdd y gwaith cyfieithu o’r radd uchaf a bod y dogfennau bob amser yn adlewyrchu’r Saesneg o ran golwg, ystyr a chystrawen.”
 • Nidge Dyer, Youth Friendly

  "We’ve been using Meta Translation for our Welsh language needs since 2007.
  They’ve not only translated hundreds of documents for us, they’ve helped us develop Welsh resources, poetry, children’s stories and films. Their whole service and standards are excellent. More than once, they have had to work with tight time scales and they’ve been flexible, friendly and have always delivered.
  We would highly recommend Meinir and her team to anyone."
 • Adrian Osborne, Assistant Director (Engagement and Communication), Powys Teaching Health Board

  "This year we have taken a major step forward on integration in Powys with the publication of the first joint Health and Care Strategy between Powys Teaching Health Board and Powys County Council. Our engagement and communication, and publication of the final strategy, has only been possible because of the flexibility and professionalism of Meinir and team.”

  Twitter

  Meta Translation

  Mae heddiw’n Ddiwrnod y Llyfr! Mae Rhannu Ambarél gan Sonia Edwards yn un o’n ffefrynnau ni yma. #DiwrnodyLlyfr

  Darllen mwy

  Meta Translation

  Today is World Book Day! We’re working through the Outlander series by Diana Gabaldon at the moment. How about you?

  Darllen mwy

  Meta Translation

  Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

  Darllen mwy

  Meta Translation

  Happy St. David’s Day!

  Darllen mwy

  We use cookies to give you the best possible experience.

  By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.