• Cwmni Cyfieithu Meta:

  Cwmni Cyfieithu Meta:

  Mae Meta yn un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaenllaw Cymru, yn arbenigo mewn cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg
 • Gallwn ni ddarparu'r gwaith ichi yn eich dewis fformat:

  Gallwn ni ddarparu'r gwaith ichi yn eich dewis fformat:

  Oherwydd sgiliau a gwybodaeth arbenigol tîm Meta, gallwn gyflawni amrywiaeth eang o ofynion cyfieithu ar gyfer cwsmeriaid mewn llawer o feysydd.

  Darllen mwy

Tîm

Mae cyflenwyr Meta'n cynrychioli cyfuniad unigryw o ddoniau a chymwysterau sy'n ein galluogi ni i gynnig amrywiaeth o wasanaethau proffesiynol a chynhwysfawr. Cymraeg yw mamiaith pob un ohonyn nhw, ac mae ganddyn nhw wybodaeth arbenigol a chefndiroedd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau. Ceir cyfoeth o brofiad yn hanes gyrfa amrywiol y cyfieithwyr, ac mae eu sgiliau wedi bod yn amhrisiadwy i gleientiaid dros y blynyddoedd.

Mae'r staff sy'n gyfrifol am y copi terfynol yn aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, sef y corff sy'n rheoleiddio safonau yn y diwydiant cyfieithu yng Nghymru.

Rydyn ni'n parchu cyfrinachedd bob amser, felly mae pob un o'r cyfieithwyr a'r gweinyddwyr yn llofnodi cytundeb cyfrinachedd, ac mae mesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod dogfennau'n cael eu cadw dan amodau priodol bob amser.

Mae ein Prif Gyfieithydd ar gael i drafod dyddiadau cwblhau, newidiadau ac unrhyw faterion eraill sy'n ymwneud â chynnydd gwaith penodol.

Twitter

Meta Translation

Mae heddiw’n Ddiwrnod y Llyfr! Mae Rhannu Ambarél gan Sonia Edwards yn un o’n ffefrynnau ni yma. #DiwrnodyLlyfr

Darllen mwy

Meta Translation

Today is World Book Day! We’re working through the Outlander series by Diana Gabaldon at the moment. How about you?

Darllen mwy

Meta Translation

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Darllen mwy

Meta Translation

Happy St. David’s Day!

Darllen mwy

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.